stichting kwest

Stichting Kwest biedt dagopvang, peuterspeelzaalwerk, gastouderopvang en naschoolse opvang in Gemeente Westland. In 6 dorpskernen verzorgen zij de verschillende vormen van opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor Stichting Kwest heeft Vormbizz een basislogo voor de overkoepelende organisatie ontwikkeld en dit doorvertaald naar meerdere logo’s voor de verschillende vestigingen in de dorpskernen. Bij de ontwikkeling van het logo is gekozen voor een krachtige basisvorm die doet denken aan een bouwsteen. Hiermee is zowel de link gelegd naar speelgoed als naar de organisatie van Kwest die met meerdere vestigingen/ bouwstenen staat voor een sterke en groeiende organisatie. 


stichting kwest print
terug